Ondernemingsrecht

Het Nederlandse ondernemingsrecht kent diverse ondernemingsvormen, zoals de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), naamloze vennootschap (N.V.), coöperatie, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, etc. Voor iedere ondernemingsvorm gelden specifieke regels en wetgeving die in acht moeten worden genomen. Het is van belang dat uw ondernemingsrechtelijke stukken voldoen aan deze specifieke regels en de huidige wetgeving. Hieronder vindt u een overzicht waarmee U-Law u zoal van dienst kan zijn op het gebied van het ondernemingsrecht.

Diensten

Company secretary

Notuleren en juridisch adviseren tijdens vergaderingen van het bestuur, de raad van commissarissen (RvC) en de algemene vergadering van aandeelhouders.

Corporate housekeeping

Er voor zorgen dat uw vennootschappen aan alle vennootschapsrechtelijke verplichtingen voldoen.

Scan ondernemingsrecht

Uitvoeren van een scan zodat u weet of uw vennootschappen aan alle juridische vereisten voldoen. 

Bestuurders

Benoeming, aftreden en ontslag van bestuurders. Opstellen van de benodigde besluiten, brieven en Kamer van Koophandel formulieren. 

Commissarissen

Benoeming, aftreden en ontslag van commissarissen. Opstellen van de benodigde besluiten, brieven en Kamer van Koophandel formulieren. 

Aandeelhouders

Organiseren van algemene vergaderingen, opstellen en beoordelen van aandeelhouders besluiten en -overeenkomsten. 

Agio- en winstuitkeringen

Opstellen en beoordelen van aandeelhouders- en bestuursbesluiten om uitkeringen te effectueren.  

Agiostortingen

Opstellen en beoordelen van agiostortingsovereenkomsten en/of -besluiten. 

Volmachten

Opstellen en beoordelen van volmachten en volmachten registreren bij de Kamer van Koophandel. 

403-Vrijstelling

Opstellen en beoordelen van 403-verklaringen, instemmingsverklaringen en intrekkingsverklaringen, en deze registreren bij de Kamer van Koophandel.

Oprichting

Adviseren en ondersteunen bij het oprichten van uw vennootschappen. 

Ontbinding & vereffening

Opstellen en beoordelen van aandeelhoudersbesluit tot ontbinding, liquidatieadvertentie, opvragen van benodigde stukken bij de Kamer van Koophandel en Rechtbank, en registraties bij de Kamer van Koophandel.